Màn Flashmob ấn tượng với 100 người tham gia của DN Dragons

Team logo